เนื้อเพลงเจ็บจนพอ-Wanyai | Enough

เนื้อเพลงเจ็บจนพอ-Wanyai | Enough       Title : เจ็บจนพอ | Enough Artist : Wanyai Release Date : 6 APR 2019 Executive Producers : สุธี แสงเสรีชน, Wanyai Executive Directors : JEEP เทพอาจ กวินอนันต์, Holyfox Team Produced, Arranged & Edited by ติณณ์ นภาลัย | Tin Napalai Lyrics/Music : Wanyai Bass : ณฐพล …