เนื้อเพลง แต่งงาน – PREM

เนื้อเพลง แต่งงาน – PREM       Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ Lyrics by เอก Season Five, โอ๊บ เพิ่มศักดิ์, ยักษ์ Clash Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ Melody by : เจ เทพหัสดิน ณ อยุธยา Arrange by : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ Musician Vocal by เจ …