เนื้อเพลง กลัวว่าความคิดถึงของฉันจะทำร้ายเธอ (AFRAID) l LOMOSONIC

กลัวว่าความคิดถึงของฉันจะทำร้ายเธอ (AFRAID) l LOMOSONIC         Artist: Lomosonic Bass Recorded by: ธีรพร ผลแม่น Vocal Harmony recorded by: ธนัยนันท์ ธีราเต็มปรีชา Vocal Harmony design by: วรางคณา สหพงศ์/ธันวา เกตุสุวรรณ (HYE) Recorded at: Grand’s Studio Produced by: ธันวา เกตุสุวรรณ (HYE) Mixed&Mastered by: ธันวา เกตุสุวรรณ (HYE) Engineered by: ธันวา เกตุสุสรรณ (HYE) ,เทวา ไชยดำ …