เนื้อเพลง เพื่อเธอ – หิน เหล็ก ไฟ (Stone Metal Fire)

เธอเหม่อลอยในความมืดมน สับสนเสียใจเหลือเกิน กรีดตั …